ที่เที่ยวเลย


November 22, 2017

เที่ยวแก่งคุดคู้

หากเดินทางมายังเชียงคาน จังหวัดเลยแล้วล่ะก็สถานที่อีกแห่งที่จัดว่าเป็นสถานที่ตากอากาศของคนเชียงคานนั้นก็คงหนีไม่พ้น แก่งคุดคู้ ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งชมวิวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนสวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์ได้สัมผัสกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขง แก่งคุดคู้เป็นจุดชมวิวห่างจากตัวเมืองของอำเภอเชียงคานไม่ไกลนัก มีบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาที่ทอดยาวไปตามชายแดนสองฝั่งไทย-ลาว แก่งคุดคู้มีลักษณะเป็นแก่งหินน้อยใหญ่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เมื่อแม่น้ำโขงลดระดับลงจะสามารถมองเห็นแก่งหินได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้มองฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโขงจะเห็นภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่า ภูควายเงิน ตั้งตระหง่าอย่างงดงามซึ่งก็จัดว่ามีความลงตัวของสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติไม่น้อย ในช่วงปลายฤดูหนาวนั้นระดับในแม่น้ำโขงที่ลดลงมากซึ่งสามารถมองเห็นสันทรายและเดินชมความงามของสองฝั่งลำน้ำโขงได้เลยสามารถมองเห็นแก่งและเนินหินได้อย่างชัดเจน บางจุดน้ำลดระดับจนเห็นสันทรายกลางแม่น้ำและสามารถเดินไปจุดนั้นได้เลยซึ่งบรรยากาศมอบแก่การชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารโดยรอบที่สามารถเลือกใช้บริการตามใจชอบ นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าเรือหางยาวชมความงามของลำน้ำโขงอีกด้วย สำหรับการเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือเช่าเหมารถสกายแล๊ปที่ตัวเมืองเชียงคานเดินทางมายังแก่งคุดคู้ได้เลยซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเพียง 3 กิโลเมตร

May 08, 2017

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

ไทดำ บ้านนาป่าหนาด เป็นกลุ่มชาวไทกลุ่ม หนึ่งที่เคยตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทดำ บริเวณลุ่มแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงในเขตเวียดนามเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2425 สมัยสงครามฮ่อ และหลังจากสงครามยุติลง ไทดำส่วนหนึ่งจึงได้อพยพผ่านเข้ามาสู่ประเทศไทย กลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือ ไทดำ หรือ ลาวโซ่ง ที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งจะอาศัยอยู่ทางภาคกลาง ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็อาศัยอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย นี่เอง นอกจากนี้ ไทดำที่อพยพเข้ามายังบ้านนาป่าหนาดแห่งนี้ ส่วนใหญ่ยังเป็นไทดำชนชั้นราชวงศ์แทบทั้งสิ้นอีกด้วยหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้า และเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้นักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะสัมผัสชีวิต ความเป็นอยู่ ชาวไทดำแบบโฮมสเตย์ได้เช่นกัน

May 08, 2017

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ถ้าพูดถึงจังหวัดเลย คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง เชียงคาน ภูเรือ ภูกระดึง เป็นอันดับแรกๆ ซึ่งที่จริงแล้วในจังหวัดเลยนั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและน่าไปเยือนอีกมากมาย เรียกว่าแทบจะทั้งจังหวัดก็ว่าได้ และสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือ นาแห้ว และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย นั่นเองอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ตั้งอยู่ในอำเภอนาแห้ว เล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยใกล้เขตรอยต่อไทย-ลาว ความน่าสนใจและจุดเด่นของที่นี่ก็คือ เสน่ห์แห่งความเป็นธรรมชาติอันเขียวขจีของป่าไม้ วิถีชนบทกับการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและบรรยากาศเรียบง่ายไม่วุ่นวาย โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น จุดชมวิวผาหมวก จุดชมทะเลหมอกภูหัวฮ่อม เป็นต้น นอกจากนี้ที่นาแห้วก็ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น วัดศรีโพธิ์ชัย ที่ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างมาจากประเทศลาว  พระธาตุดินแทน พระธาตุบนภูเขาดินขนาดใหญ่ อายุกว่า 200ปี  น้ำตกตาดเหือง หรือน้ำตกมิตรภาพไทยลาว น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากในแถบนี้  เป็นต้น สิ่งที่ผู้ไปเยือนนาแห้วจะได้พบเห็นด้วยตัวเองอีกอย่างก็คือ ทัศนียภาพระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยท้องทุ่งนาสีเขียวตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า  สลับกับสีเขียวของป่าเขา และภาพชนบทเล็กๆ ห่างไกลความเจริญและเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ทดแทนด้วยความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง

May 08, 2017

ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จุดเด่นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ก็คือ การได้ขึ้นไปชม บรรยากาศบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร สามารถมองเห็นภูหอซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตัด หรือภูเขายอดราบโดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม นักท่องเที่ยวเรียกว่า คล้ายภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่น เดิมที ภูป่าเปาะ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูค้อ-ภูกระแต และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแตถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตร จนสภาพป่าบริเวณนั้นอยู่ในขั้นเสื่อมโทรม แต่หลังจากมีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้ามาก็มีการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนอุดมสมบูรณ์จน กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะภูหอที่มีคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิจุดชมวิวของภูป่าเปาะมีทั้งหมด 3 จุด ซึ่งแต่ละจุดจะห่างกันประมาณ 200 เมตร  ลดหลั่นตามความสูง จุดแรกเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ไม่มีอะไรบังสายตาสามารถมองเห็นวิวของภูหอได้ใกล้ที่สุดในมุมที่คล้ายกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด ตรงจุดนี้มีระเบียงยื่นออกไปสำหรับ ให้นักท่องเที่ยวได้มายืนชมวิวขอภูหอได้อย่างใกล้ชิด ส่วนจุดที่สองก็จะเห็นวิวของภูหอในอีกมุมแบบกว้างไกลที่แตกต่างจากจุดแรก จุดนี้มีระเบียงชมวิวเช่นกัน  ส่วนจุดสุดท้ายต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ 200 เมตร เป็นจุดสูงสุดสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา แต่อาจะมีต้นไม้และตกหญ้าบังสายตาบ้าง  จุดสูงสุดสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ได้ที่จุดเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วนอุทยานแห่งชาติ นายูง-น้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และ ถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นภูเดียวเห็น 4 จังหวัด

February 22, 2017

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

   อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนในแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย  เป็นพื้นที่ของการดูแลของวนอุทยานหริรักษ์  มีขนาดความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน แต่ด้วยมีทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และมีภูเขาโอบล้อม ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวสนใจมาพักแรม เพื่อชื่นชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศที่สวยงาม เย็นสบาย  ที่นี่มีบริการแพร้านอาหาร แพที่พัก อาหารส่วนใหญ่จะเป็นส้มตำ ลาบ ยำ ปลานิลเผา อาหารพื้นบ้านต่างๆของอีสาน  นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวห้วยกระทิงซึ่งสามารมองเห็นวิว หุบเขาเบื้องล่างและบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาและแพที่ลอยนิ่ง อยู่เหนือน้ำ ในมุมสูงได้อย่างงดงาม

สำหรับที่พักก็มีหลายแห่ง แล้วแต่เราจะเลือกว่าชอบมุมไหน จุดเด่นของที่พักที่นี่คือ สามารถให้เจ้าของแพลากแพออกไปมุมใดมุมหนึ่งที่กลางแม่น้ำก็ได้ โดยมีการคิดค่าบริการเพียงเล็กน้อย หรือถ้าหากใครชอบเล่นน้ำก็สามารถเช่าเสื้อชูชีพและห่วงยางไปเล่นได้อีกด้วย ขนาดของแพที่เลือกก็จะมีราคาแตกต่างกันไป  เช่น แพเล็ก ไม่เกิน 5 คน 200 บาท, แพกลาง ไม่เกิน 10 คน 300 บาท, แพใหญ่ ไม่เกิน 20 คน 400 บาท  แพที่แนะนำ คือ แพเพื่อนพ้อง โลเคชั่นดี ราคาไม่แพง อาหารอร่อย  เหมาะสำหรับวันว่างในสุดสัปดาห์ที่ต้องการออกไปเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต รีบจองตั๋วเครื่องบินและออกเดินทางมาเจอกับความสวยงามกับธรรมชาติกันเถอะ