ที่เที่ยวเลย


February 22, 2017

ฝ่าฟันเส้นทางสุดประทับใจที่ภูกระดึง

  ภูกระดึงถือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางอุทยานให้ชาติก็มีกฎในการเดินทางขึ้นลงภูกระดึงดังนี้ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ของทุกวัน และหลังจากเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางอุทยานจะไม่อนุญาตเพราะระยะทางในการเดินทางขึ้นเขาต้องใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งจะตรงกับเวลาพลบค่ำในระหว่างทาง ดังนั้นอาจจะทำให้เกิดความยากลำบากอีกทั้งอาจได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนอีกด้วย นอกจากนี้จะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และจะทำการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปีเช่นกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟูในช่วงฤดูฝน

ที่ภูกระดึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ผานกแอ่น จะเป็นลานหินเล็กๆ ที่มีต้นสนขึ้นโดดอยู่ริมผา ตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นและตกอยู่เสมอ ที่ต่อมาคือ ผาหล่มสัก ถือว่าเป็นแลนมาร์คที่ใครก็ตามที่มาเยือนที่นี่ จะต้องมาชมพระอาทิตย์ตก  ต่อมาคือ ผาหมากดูกอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2.5 กิโลเมตร เป็นผาที่มีลานหินกว้างขวาง เป็นผาสำหรับชมพระอาทิตย์ตกที่ใกล้ที่พักมากที่สุด สามารถชมทิวทัศน์ภูผาจิตในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ในช่วงต้นฤดูฝนจะมีดอกกระเจียวขึ้นเต็มทุ่งตามเส้นทางสู่ผาหมากดูก  นอกจากผาต่างๆแล้ว ยังมีน้ำตกอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น น้ำตกวังกวาง เป็นน้ำตกเล็กๆ ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีทากเยอะ น้ำตกต่อมาคือ น้ำตกถ้ำสอเหนือ เป็นน้ำตกขนาดกลาง น้ำจะไหลจากหน้าผาเป็นม่านน้ำตกสวยงามมาก  บริเวณเหนือน้ำตกมีดงกุหลาบสีแดงขึ้นอยู่จำนวนมาก  น้ำตกแห่งสุดท้ายคือน้ำตกเพ็ญพบใหม่ บริเวณริมน้ำตกจะมีต้นเมเปิลขึ้นอยู่ หากเข้าหน้าหนาวเมเปิงสีแดงๆก็จะล่วงหล่นมาที่ผิวหน้า มองแล้วก็จะเห็นเป็นภาพที่สวยงามมาก  ที่ต่มาสคือสระอโนดาต เป็นสระน้ำขนาดไม่ใหญ่มาก มีต้นสนขึ้นเป็นแนว ใกล้ๆกันยัมีลานกินรี ที่เป็นสวนหินธรรมชาติ มีพืชพรรณต่างๆขึ้นอยู่อย่างสวยงาม