ที่เที่ยวเลย


February 22, 2017

เที่ยวหน้าหนาวที่ภูเรือ

  อุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ในจังหวัดเลย ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความหนาวที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนือ อยู่ติดกับประเทศลาว พื้นที่ป่าภูเรือประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ สลับกับที่ราบเป็นบางส่วน

ที่มาของชื่อภูเรือ เกิดจาก มีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขา มีลักษณะคล้าย ท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม มียอดเขาสูง ที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตรจากระดับ น้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง   ภูเรือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมความงามของวิวทิวทัศน์และทะเลหมอกที่มักจะออกมาให้เห็นยามเช้า รวมทั้งรอดูพระอาทิตย์ขึ้น เพราะเป็นวิวที่สวยมาก  หากใครสนใจไปเที่ยวที่นั่นก้มีบ้านพักของอุทยานไว้ให้บริการ หรือใครอยากกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาก็จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ 2 จุด (กำลังจัดทำใหม่ 1 จุด) บริเวณภูสน 1 จุด การสำรองที่พักเต็นท์ มีห้องสุขาและ ห้อง อาบน้ำให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง